Formulár na odstúpenie od zmluvy

 
 
Úvod > Odstúpenie od zmluvy > Formulár na odstúpenie od zmluvy
 

Zaregistrujete sa a odteraz nakupujte so zľavou 1,5%.

 
 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

LUGEREX s.r.o., Komenského 2890/113, 069 01  Snina, tel.: 0905359390, e-mail: obchod@lugerex.sk

 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

 

– Dátum objednania/dátum prijatia* :

- Číslo faktúry:

- Číslo objednávky:

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

- Číslo učtu na ktorý bude vrátena platba:

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

 

– Dátum:

 

* Nehodiace sa prečiarknite.